בונפיל - ברזי גז ואביזרי גז
 

שעון לחץ 0-4 בר "1/8 לווסת

 
שעון לחץ 0-4 בר