בונפיל - ברזי גז ואביזרי גז
 

שעון לחץ 0-4 בר עם סימן טכנוקונטרול

 
שעון לחץ 0-4 בר עם סימן טכנוקונטרול