בונפיל - ברזי גז ואביזרי גז
 

שעון לחץ 0-1.6 בר עם סימון טכנוקונטרול

 
שעון לחץ 0-1.6 בר עם סימון טכנוקונטרול