בונפיל - ברזי גז ואביזרי גז
 

פרופן ומאפ

 
פרופן ומאפ
 
מפרט טכני
מיכלים חד פעמיים - פרופן (כחול) , מאפ (אציטלן)